TOASTER / TOASTERE GAZ

TOASTER GAZ / PANINI GRILL
(Cod: R121A)
155.00 EURO
Toaster dublu gaz
(Cod: KRCS12CE)
252.00 EURO