Plata

Plata se poate face:

I. In numerar (Maxim 5000 RON)
II. Prin Ordin de plata
III. Plata la livrare (in cazul echipamentelor aduse la comanda)
- 40% avans la semnarea contractelor
- 60% la ridicarea produselor
IV. Leasing

Sistemul de leasing Horeca Bucuresti este finantat de TBI Leasing si necesita urmatoarele documente:

1. Act Constitutiv.
2. Certificatul de inregistrare.
3. Bilantul + balanta la decembrie 2007.
4. Bilantul + balanta la iunie 2008 + ultima balanta 2008.
5. Formularul de cerere de finantare completat (paginile 2-4).
6. Copie a actului de identitate/ pasaport al persoanei autorizate sa semneze pentru societate.
7. Decizia Consiliului de Administratie sau Adunarii Generale a Actionarilor de a incheia contractul de leasing cu TBI Leasing, specificind valoarea, perioada, obiectul contractului, persoana autorizata sa semneze (cu datele personale), formular-tip- document in original.
8. Copie a specimenului de semnaturi de la banca cu data eliberarii si stampila in original a bancii, mentionandu-se contul IBAN. Specimenul trebuie sa corespunda contului pentru care a fost prezentat extrasul.
9. Un extras de cont curent in RON recent (nu mai vechi de o luna la data contractului). In cazul in care specimenul de semnaturi nu contine contul IBAN, extrasul va trebui sa contina stampila in original a bancii.
10. Acordul de consultare a bazei de date a Centralei Riscurilor Bancare (pagina 5) in doua exemplare, unul pentru firma semnat si stampilat la emitent, altul pentru administrator semnat la emitent, fara a mai completa altceva in rubricile 1-4.

Telefon TBI Leasing: 021/231.88.42
Mobil: 0720 023 571
Persoana de contact: Dl. Dragos Filip

Termenul de livrare pentru comanda externa este de 2-3 saptamani.
Garantia produselor este de 12 luni de la livrarea echipamentelor. Firma noastra asigura si postgarantie pe o perioada stabilita contractual.
Pentru eventualele detalii va rugam sa nu ezitati a ne contacta.